DYSKUSJA/ PŁYNNE TERYTORIA

13 maja 2017, godz. 18.00 – 19.00

Kontener Art

Tegoroczna edycja festiwalu Poznań Design Festiwal rozpoczyna 3 letnią serię działań w której rzeka Warta staje się głównym obiektem badań i interwencji: Projekt URZECZENI przygląda się fascynacji rzeką, skupia się nad złożonymi uczuciami, które budzi woda w ludziach. Rzeka Warta została odłączona od miasta w poprzednim wieku za sprawą ingerencji człowieka w system wodny. Miało to na celu zapobiec powodziom. Program ‘Miasto koło rzeki’ jest częścią strategii rozwoju dla Poznania 2030 Program ten przewidywał w 2012 powrót do bezpośredniego kontaktu z Wartą i jej wodami, dzięki inwestycjom finansowanym z prywatnych i publicznych środków. Duże projekty realizowane przez miasto mogą często pomijać już istniejące zaangażowanie mieszkańców w proces odzyskiwania obszarów miejskich. Dzieje się tak ponieważ gro tych inicjatyw jest realizowana w małej skali w sposób nieformalny. W sobotę, 13 maja, i niedzielę, 14 maja w Poznaniu spotkają się architekci, artyści i aktywiści z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Polski, Niemiec i Holandii. Program ich spotkania będzie obejmował debaty i wykłady. Celem jest skupienie się nad eksperymentami i działaniami w kontekście rzeki i bliskich z nią relacji. W pierwszej kolejności będziemy mieli okazję zapoznać się z przeglądem różnorodnych rozwiązań i efemerycznych działań w Europie wzdłuż różnych rzek. Wiele z nich wpisuje się w codzienność miasta, a inne zostały przemyślane jako krótkotrwałe interwencje. Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni na spacer wzdłuż rzeki Warty podczas którego będą mogli się zapoznać z aktualnym stanem rzeczy. Ta otwarta debata pozwoli polskim i międzynarodowym uczestnikom spotkania na przygotowanie wstępnej listy wniosków i tematów które staną się podstawą następnej edycji festiwalu.

DYSKUSJA PŁYNNE TERYTORIA

z udziałem uczestników prezentacji.

Francesco Careri STALKER / Tybr, RZYM

Patricia Careria / Joana Dias / Tag, LISBONA

Zuhal Kol, Carlos Zarco Sanz, Jose Luis Hidalgo / OPENACT / MADRYT, rzeka Sava – Zagrzeb

Cecylia Malik / Wisła, KRAKÓW

Kurator projektu: Carlo Venegoni /CURE

 

Carlo Venegoni jest architektem i niezależnym badaczem, mieszka w Berlinie. Z wykształcenia jest architektem. Kształcił się we Włoszech i Francji. Zajmuje się projektami z różnych dziedzin, takich jak architektura, urbanistyka i sztuka widowiskowa. Obecnie pracuje nad projektami badawczymi i kuratorskimi, które skupiają się na oddolnych inicjatywach związanych z reaktywacją przestrzeni miejskiej i partycypacją miejską w rożnych Europejskich miastach. W latach 2012 ­ 2015, należał do sieci New Generations. Był kuratorem i organizatorem międzynarodowych festiwali architektonicznych, debat i projektów badawczych we Włoszech i za granicą.

CURE

CURE – Creativity for Urban and Rural Empowerment* [Kreatywność na rzecz rozwoju środowiska miejskiego i wiejskiego] to stowarzyszenie kulturalne założone w 2016 r. we Włoszech. Posiada przedstawicielstwa w Mediolanie i Berlinie, jednak działa aktywnie w całej Europie. Celem stowarzyszenia jest stymulowanie i wsparcie grupowych procesów rewitalizacyjnych i urbanistycznych, towarzyszenie im i przekazywanie o nich informacji.

http://cureweb.org/en/


Wykłady

13 maja 18.00 - 19.00

Dyskusja / Płynne Terytoria