Poznań Design Festiwal

URZECZENI

Poznań Design Festiwal to kontynuacja projektu Poznań Design Days, który zdążył silnie zakorzenić się w świadomości poznaniaków i kalendarzu imprez miejskich. Przez ostatnie lata jako zespół PDD dokładaliśmy wszelkich starań, aby zrealizować programy pod hasłami „Komunikacja” (2014 r.), „Nowe oczekiwania” (2015 r.) i „Przestrzeń publiczna” (2016 r.).

Trzyletnie doświadczenia zdobyte podczas realizacji Poznań Design Days i długotrwałe konsultacje z angażującymi się w realizację Festiwalu podmiotami skłoniły nas do zaproponowania kolejnej spójnej formuły na lata 2017–2019.

W celu większej otwartości i dostępności zaplanowaliśmy zmianę nazwy festiwalu na POZNAŃ DESIGN FESTIWAL.

Projekt zakłada wykorzystanie festiwalu jako narzędzia do prezentowania rozwiązań prospołecznych w zakresie 3 żywiołów: WODY-ZIEMI-POWIETRZA. Realizację projektu zaplanowaliśmy w 3 letnim cyklu pod wspólną nazwą POZNAŃ MIASTO ŻYWIOŁÓW.

2017 rok to cykl działań w powiązaniu z rzeką Wartą, pod hasłem „Urzeczeni”.

Poznań Design Festiwal „nad rzeką” ma oznaczać szeroko zakrojone akcje badawczo-projektowe w rejonie Plaży Miejskiej, Pawilonu Nowa Gazownia, Placu Wolności i sprowadzać się do warsztatów związanych z projektowaniem obiektów małej architektury, interaktywnych instalacji, służących rekreacji i edukacji pro-środowiskowej i miejskiej mieszkańców Poznania, a także prezentacji wystaw, organizacji warsztatów, pokazów filmów, wykładów i dyskusji. Naszym celem jest zaproponowanie szeregu działań zwiększających świadomość poznaniaków na temat szeroko pojętej tematyki „wody w mieście”.