15 maja 2017

godz. 18.00 – 19.00

Wykład : Vittoria Casanova / Dania – Kopenhaga
Index: Design to Improve Life

miejsce: Kino Muza, ul. Św. Marcin 30 (dawana „Głośna”)

 

INDEX

Inspirujemy, Edukujemy i Projektujemy trwałe rozwiązania globalnych wyzwań.

INDEX: Design to Improve Life® jest duńską organizacją typu non-profit o zasięgu globalnym. Ma swoją siedzibą w Kopenhadze.

Inspirujemy, ukazując wszystkim, jak bardzo Design to Improve Life może podnieść jakość ich własnego życia i życia ludzi wokół nich. W tym celu stworzyliśmy INDEX: Award, największą i powszechnie uznawaną za najważniejszą na świecie nagrodę w dziedzinie designu, o wartości 500 000 euro.

INDEX: Award przyznawana jest co dwa lata w Danii. Od momentu ustanowienia nagrody w 2005 roku do chwili obecnej zostało do niej nominowanych ok. 6 000 osób z ponad 85 krajów.

W ciągu 10 lat od ustanowienia INDEX: Award pozyskaliśmy olbrzymią wiedzę o trwałych rozwiązaniach w designie. Dzielimy się inspirującymi historiami, pokazując rozwiązania ogólnoświatowych wyzwań w zakresie czystej wody, edukacji, produkcji energii, przeludnienia, opieki nad osobami starszymi, marnowaniem żywności itp.

Edukujemy, wykorzystując przykłady rzeczywistych wyzwań w pracy w szkołach. Talenty uczniów przekuwany na zasoby przyczyniające się do podnoszenia jakości życia społecznego. W tej dziedzinie działamy poprzez Design to Improve Life Education. Program ten promuje regularne zajęcia z kreatywności w szkołach oraz zachęca uczniów, nauczycieli, pedagogów i decydentów do tworzenia trwałych rozwiązań w dziedzinie designu poprzez regularne zajęcia prowadzone w ramach programów nauczania i konkursów.

Pośredniczymy pomiędzy projektantami i inwestorami, branżami przemysłu i sektorem prywatnym w ramach programu Design to Improve Life Investment, uświadamiając różnym interesariuszom możliwość tworzenia trwałych rozwiązań globalnych wyzwań.

Słowa kluczowe : Design to Improve Life, zrównoważony rozwój, globalne wyzwania, rozwiązania projektowe

VITTORIA CASANOVA

Menedżer INVESTMENT PROGRAM

Vittoria pracuje w INDEX: Design to Improve Life® od 2015 roku. Jest członkiem Zespołu ds. Inwestycji. Odpowiada za badania i rozwój oraz wszelkie inicjatywy programu inwestycyjnego. Program realizowany przez INDEX pt.: „Inwestycje podnoszenia jakości życia przez design” jest programem łączącym przedsiębiorców zajmujących się designem i znaczących inwestorów na rzecz realizacji trwałych rozwiązań globalnych wyzwań poprzez szkolenia, zaangażowanie kapitału i poszerzanie sieci współpracujących podmiotów.

Vittoria jest punktem kontaktowym dla designerów z całego świata. Sama wyszukuje najświeższe innowacje na rzecz rozwiązań globalnych problemów, śledzi najnowsze trendy i nominuje je do kolejnej edycji nagrody INDEX Award za rok 2017. Będąc designerką z wykształcenia, Vittoria zajmuje się komunikacją z projektantami, koordynuje i reaguje na szczególne i różnorodne potrzeby środowiska branżowego związane z rodziną projektów INDEX: Design to Improve Life®.  Obecnie jest szefem projektu analizy danych w Boston Consulting Group dla wszelkich rozwiązań w dziedzinie designu zgłoszonych do wcześniejszych edycji nagród INDEX. Pomaga w wycenie spółek i udowadnia, że wartość przedsiębiorstw w tej branży polega nie tylko na generowaniu zysków, ale także na pozytywnym wpływie na otoczenie.

Vittoria jest Włoszką. Tytuł licencjata z dziedziny Projektowanie Produktu uzyskała w mediolańskiej Akademii Designu NABA, a dyplom magistra z Zarządzania Designem zdobyła także w mediolańskiej Szkole Biznesu, Il Sole 24 ORE. Vittoria interesuje się współdziałaniem dziedzin takich jak design, przedsiębiorczość i zachowania społeczne. Wierzy, że dobre pomysły mają moc odmienić świat; chętnie poznaje różne poglądy i kultury poprzez podróże, lektury i kulinaria. Jej największe źródło inspiracji stanowią ludzkie historie, szczególnie te opowiadające o tym, jak za pomocą ograniczonych zasobów można osiągnąć zdumiewająco duże efekty.

mail: vc@designtoimprovelife.dk


Wykłady

15 maja 18.00 - 19.00

Index: Design to Improve Life