MOOD FOR WOOD. NEIGHBOURHOOD.

W ramach Poznań Design Festiwal odbędą się działania w dniach 13 i 20 maja 2017.

Mood for Wood Neighbourhood to warsztaty dla studentów kierunków projektowych z trzech poznańskich uczelni: School of Form  Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Artystycznego. W warsztatach weźmie udział 30 studentów, którzy pod okiem młodych architektów i projektantów zaprojektują i wykonają meble/instalacje z drewna dla trzech wybranych lokalizacji: Starego Koryta Warty, Centrum Amarant/ Plac Wolności oraz skweru u zbiegu ulic Jackowskiego i Gorczyczewskiego.

Głównym celem warsztatów  jest uwrażliwienie przyszłych architektów  i projektantów na sprawy partycypacji społecznej w procesie tworzenia, by powstałe budynki oraz obiekty małej architektury jak najbardziej odpowiadały potrzebom danej społeczności. Projektowanie partycypacyjne ma pomagać w tworzeniu przestrzeni, której głównym spoiwem są relacje międzyludzkie, ma umożliwiać powstawanie architektury, która ma potencjał wzmacniania obywatelskiej podmiotowości i poczucia bezinteresownej przynależności, ma dawać mieszkańcom poczucie, że oni także mogą mieć wpływ na naprawę miasta i swojego najbliższego otoczenia.


Imprezy towarzyszące

13 - 20 maja 10.00 - 19.00

Mood for Wood Neighbourhood