Poznań Design Talks i JESTEŚ ™

13 maja godz. 12.00 – 14.30
Poznań Design Talks – przegląd portfolio

miejsce: Nowa Gazownia

Ważnym polem dociekań podczas Poznań Design Festiwal jest obszar działań edukacyjnych i treningowo-warsztatowych mających na celu poprawę pozycji startowej młodych projektantów na rynku pracy.

Ważną składową w tym procesie okazuje się być umiejętność kreowania marki osobistej i zdolność prezentacji własnego dorobku i mocnych stron. Panel Poznań Design Talks
i moduł JESTEŚ ™ od początku skupiały się na komunikacji podmiotów działających w szeroko rozumianym przemyśle kreatywnym, na poznaniu wartościowych i doświadczonych kreatorów przez osoby aktywne lub aktywnie zainteresowane w obszarze designu.

W 2017 roku w naszym panelu komunikacyjnym proponujemy spójne połączenie konsultacji i ewaluacji z częścią dyskusyjną. Do obu modułów zaprosimy cenionych mentorów, praktyków i teoretyków różnych dziedzin projektowania.

W pierwszej części przeprowadzimy moduł JESTEŚ ™, w którym osoby wyłonione w drodze wcześniejszej rejestracji, będą mogły „skonfrontować się” z mentorami podczas konsultacji 1/1 celem otrzymania cennego feedbacku, do dalszego budowania marki osobistej. Chcemy również wytworzyć komfortową atmosferę do procesu networkingu, który powinien zachodzić między uczestnikami – Poznań Design Talks to czas i przestrzeń, w których kreowanie i kreatorzy ścierają się w dowolnej konfiguracji. Tradycyjnie wśród mentorów znajdą się uznani i doświadczeni architekci, projektanci i graficy.

Liczba miejsc ograniczona. O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń i wstępna ocena portfolio.  Zapisy: j.franek@poznandesignfestiwal.pl – prosimy o załączenie w wiadomości pliku .pdf lub linku do internetowej wersji portfolio.


Eksperci zaproszeni do projektu:

Catherine Ferbos-Nakov pracowała przy wielu projektach i współpracowała z wieloma artystami i galeriami na całym świecie. Działa jako pośrednik pomiędzy instytucjami, artystami i środowiskiem kulturalnym. Będąc z wykształcenia językoznawcą, początkowo przez sześć lat pracowała w Fundacji Wildensteina. Następnie podjęła pracę w British Council, gdzie przez 26 lat odpowiadała za sztuki wizualne. W tym okresie współtworzyła i przedstawiała we Francji przełomowe wystawy twórców takich, jak m.in.: J.M.W. Turner, Henry Moore, Un siècle de sculpture anglaise, Bacon, czy Hockney. Organizowała również pokazy sztuki współczesnej, w tym wystawy artystów takich jak: Tony Cragg, Richard Deacon i Bill Woodrow. Była także odpowiedzialna za pierwszą wystawę indywidualną Anisha Kapoora.

Mathilde Bretillot jest obecnie profesorem w paryskiej Ecole Camondo. W przeszłości była profesorem wizytującym w brukselskiej akademii La Cambre (2007–2012) oraz dziekanem wydziału w ESAD w Reims (1994–2006), gdzie była odpowiedzialna za projekty pedagogiczne, umiędzynarodowienie i relacje z otoczeniem uczelni. W trakcie swojej kariery zawodowej Bretillot uczyła, reżyserowała i miała wpływ na programy edukacyjne we Francji, Belgii, Indiach i Wielkiej Brytanii. Na zainteresowania młodymi twórcami ma wpływ nieustanny kontakt ze studentami designu. Współpracuje z takimi znanymi projektantami jak Ross Lovegrove, Martine Bedin czy Philippe Starck. Uważa, że istotą jej działania jest podejście wielokulturowe i multi-dyscyplinarne. Eksploruje nowe obszary w poszukiwaniu wyjątkowego potencjału kreatywnego, a pojęcie odkrycia jest jedną z cech rozpoznawczych jej prac. Stara się jednocześnie stymulować i tłumić konkretne umiejętności, podawać w wątpliwość i ogniskować się na nowych stylach życia w służbie świata oddanego we władanie piękna. Bretillot mieszkała i pracowała w większych miastach Europy, m.in. w Londynie i Mediolanie. Doświadczenie zdobyte na arenie międzynarodowej oraz pasja podróży stanowią jej źródła inspiracji. Wszędzie, gdzie przyjdzie jej pracować, Bretillot angażuje się w eksperymenty z miejscowymi twórcami. W ramach koordynacji licznych międzynarodowych warsztatów i wydarzeń, Bretillot zapewnia połączenie doświadczenia, wysokiej jakości rzemiosła i świeżości spojrzenia młodych twórców. W l. 2005–2009 Bretillot była członkiem zespołu ds. innowacji La Mission des Métiers d’Art przy francuskim ministerstwie kultury. Nad innowacyjnymi projektami pracuje obecnie w ramach Mathilde Bretillot Créations sas.

Miska Miller-Lovegrove – urodzona w Polsce i pracująca w Londynie architektka od ponad 26 lat działa na międzynarodowej scenie projektowej. Jest zalozycielka MM-L, multidyscyplinarnego studia projektowego w Londynie, jak rowniez partnerem w Lovegrove Studio, jednym z wiodących biur projektowych i architektonicznych na świecie. Wśród jej projektów są wnętrza studia Lovegrove; konceptualny projekt Solar Seed; konkursowy projekt mostu dla pieszych w Londynie; wystawa twórczości Franka Lloyda Wrighta w londyńskim Design Museum oraz wnętrza Mediateki w Sendai w Japonii zaprojektowanej przez Toyo Ito. Jako wspolzalozycielka Fundacji Creative Project, Miśka wspoltworzyla serie wystaw Young Creative Poland, a także projektowala ekspozycje Chcemy być nowocześni: Polski Design 1955-1968 prezentowanej w 2011 w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Marcin Klimczewski, Head of Furniture Engeneering, Product Development BAS, Geberit. Jest szefem działu rozwoju produktów meblowych w Grupie Geberit, odpowiadającego za projektowanie mebli oraz produktów pochodnych (np. lustra z oświetleniem, akcesoria), tworzenie wymagań jakościowych oraz specyfikacji wyrobów. Odpowiada również za koordynację działań między Geberit i dostawcami oraz współpracę z projektantami: Antonio Citterio, Michael Schmidt/code2design, Sergio Brioschi, Cornelia Thies, Robin Platt, CODE design, Bernd Brohammer, Sarah Seidel, Scott Derbyshire. Marcin jest również związany z Wydziałem Technologii Drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
gdzie początkowo pełnił funkcję Asystenta, a następnie Adiunkta.

Zupagrafika to hiszpańsko-polska pracownia grafiki kreatywnej założona w 2012 roku przez David’a Navarro i Martynę Sobecką w Poznaniu. Studio narodziło się z zamiłowania do Polskiej Szkoły Plakatu. Zupagrafika w szczególny sposób związana jest z papierem, architekturą i typografią; specjalizuje się w plakacie, wydawnictwach oraz grafice inspirowanej architekturą. Od początku swojej działalności projektanci dokumentują również modernistyczną architekturę w formie autorskich, interaktywnych obiektów z papieru, tworzonych, ilustrowanych i wydawanych pod marką Zupagrafika. Prace studia wystawiane były m.in. podczas: 24. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie (Wystawa Główna), Italian Poster Biennial 2015 (Wystawa Główna), London Design Festival 2014, Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych 2015-2016. Pracownia jest laureatem wielu nagród w dziedzinie projektowania graficznego, jak: Must Have 2014 Lodz Design Festival, Taiwan International Graphic Design Award 2015, Graphic Design Festival Breda 2015, Dobry Wzór 2014 oraz 2015 (finalista) Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, „Pamiętać o Dziełach Utraconych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i innych.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENGLISH VERSION

Poznań Design Talk and You Are ™

Another important area of ​​inquiry during the Poznan Design Festival is the field of ​​education, training and workshops aimed at improving the starting position of young designers in the labor market.

A significant component in this process turns out to be the ability to create personal brand and the ability to present one’s own achievements and strengths. Poznan Design Talks and You Are ™ modules from beginning were focused on the communication of entities operating in the widely defined creative industry and on meeting and learning from experienced practicians by persons active or actively interested in the field of design.

In 2017 edition of our panel of communication we offer a consistent combination of consultation and evaluation with the discussion. Both modules will invite esteemed mentors, practitioners and theorists of different areas of design.

In the first module We will conduct YOU ARE ™, in which participants selected through prior registration and preselection will be able to „confront” with mentors during the 1 to1 consultations to obtain valuable feedback to further building process of the personal brand. We also want to create a comfortable atmosphere for networking process, which should take place between the participants – Poznan Design Talks is the time and space in which creation and creators clash in any configuration. Traditionally among the mentors will be recognized and experienced architects, industrial designers and graphic designers.

In the second part of the panel We will conduct a discussion on the multidimensional problem of creating riverside spaces – challenge in the face of which currently city of Poznan stoods and why you should consider it as an opportunity and not an extra hassle. The interview will be attended by activists of the international institutions which support and monitor the development of urban riverside areas, artists and designers who has on their account projects related to creating and reinterpreting riverside spaces and infrastructure.

12.00 – 2.30PM

Poznan Design Talks – portfolio review

The number of places is limited. The selection will be made considering the order of applications and preliminary assessment of the portfolio.

Apply: j.franek@poznandesignfestiwal.pl – please include .pdf file or a link to the online version of the portfolio in the message.

 


Poznań design talks

13 maja 12.00 - 14.30

Poznań Design Talks. Przegląd Portfolio