POZNAŃ DESIGN TALKS / JESTEŚ ™

godz. 12.00 – 14.30
Poznań Design Talks – przegląd portfolio / Nowa Gazownia

godz. 14.30 – 15.30
Dyskusja z udziałem zaproszonych gości / Kontener Art

 

Liczba miejsc ograniczona.

O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń i wstępna ocena portfolio.

Zapisy: j.franek@poznandesignfestiwal.pl – prosimy o załączenie w wiadomości pliku .pdf lub linku do internetowej wersji portfolio.

 

Ważnym polem dociekań podczas Poznań Design Festiwal jest obszar działań edukacyjnych i treningowo-warsztatowych mających na celu poprawę pozycji startowej młodych projektantów na rynku pracy.  Ważną składową w tym procesie okazuje się być umiejętność kreowania marki osobistej i zdolność prezentacji własnego dorobku i mocnych stron. Panel Poznań Design Talks i moduł JESTEŚ ™ od początku skupiały się na komunikacji podmiotów działających w szeroko rozumianym przemyśle kreatywnym, na poznaniu wartościowych i doświadczonych kreatorów przez osoby aktywne lub aktywnie zainteresowane w obszarze designu.  W 2017 roku w naszym panelu komunikacyjnym proponujemy spójne połączenie konsultacji i ewaluacji z częścią dyskusyjną. Do obu modułów zaprosimy cenionych mentorów, praktyków i teoretyków różnych dziedzin projektowania.

W pierwszej części panelu przeprowadzimy dyskusję na temat wielowymiarowego problemu kreowania przestrzeni nadrzecznej – wyzwania w obliczu którego stanął obecnie Poznań i dlaczego należy rozpatrywać je jako szansę a nie dodatkowy kłopot. W rozmowie wezmą udział działacze międzynarodowych instytucji wspierających i monitorujących rozwój miejskich terenów nadrzecznych, artyści i projektanci mający na swoim koncie przedsięwzięcia związane z kreowaniem i reinterpretowaniem przestrzeni i infrastruktury nadrzecznej, a także lokalni przedsiębiorcy i inicjatorzy, którzy coraz śmielej wykorzystują przestrzeń nad Wartą do skutecznych działań biznesowo-kreatywnych.

W drugiej części przeprowadzimy moduł JESTEŚ ™, w którym osoby wyłonione w drodze wcześniejszej rejestracji, będą mogły „skonfrontować się” z mentorami podczas konsultacji 1/1 celem otrzymania cennego feedbacku, do dalszego budowania marki osobistej. Chcemy również wytworzyć komfortową atmosferę do procesu networkingu, który powinien zachodzić między uczestnikami – Poznań Design Talks to czas i przestrzeń, w których kreowanie i kreatorzy ścierają się w dowolnej konfiguracji. Tradycyjnie wśród mentorów znajdą się uznani i doświadczeni architekci, projektanci i graficy.


Poznań design talks

13 maja 12.00 -15.30

Poznań Design Talks