Projektujemy rzekę metodą design thinking. Warsztaty partycypacyjne.

18 maja 2017, godz. 17.00 – 20.00

Nowa Gazowania

Prowadzenie: Hanna Król

Współorganizacja: Czapski Art Foundation

 

Warsztaty przewidziane dla 15 – 20 osób.

Prosimy o przesłanie chęci uczestnictwa w warsztatach na email: warsztaty@poznandesignfestiwal.pl

Obowiązują zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program warsztatów

Zapraszamy na warsztaty Design Thinking organizowane we współpracy z Czapski Art Foundation w Pawilonie Nowa Gazownia. Celem warsztatów jest przygotowanie listy najciekawszych pomysłów na przywrócenie rzeki Warty mieszkańcom Poznania.

Podczas trzygodzinnego spotkania uczestnicy poznają metodę kreatywnego rozwiązywania problemów oraz projektowania innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Wspólnie przejdziemy przez pięć etapów procesu Design Thinking (empatia, diagnoza, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie), aby w rezultacie zaprezentować nowe, atrakcyjne dla mieszkańców Poznania projekty wykorzystujące potencjał Warty.

Warsztaty rozpoczniemy od diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców w odniesieniu do rzeki i terenów do niej przylegających oraz sformułowania wyzwania projektowego dla zespołów. Kolejnym etapem będzie kreatywna burza mózgów, wybór najbardziej obiecujących rozwiązań i wykonanie uproszczonych prototypów najciekawszych pomysłów. Spotkanie zakończymy prezentacją projektów zespołów, przetestowaniem prototypów i zebraniem informacji zwrotnej do ich dalszego doskonalenia i rozwijania.

Do udziału w warsztatach zapraszamy mieszkańców Poznania, projektantów, studentów, pasjonatów sportów wodnych, turystów i organizacje pozarządowe zainteresowane wykreowaniem Warty jako nowego centrum atrakcji Poznania. Zachęcamy do wniesienia własnych pomysłów oraz inspiracji z najlepszych światowych i krajowych projektów wykorzystania potencjału rzeki dla miasta i jego mieszkańców.

Hanna Król

Jest doświadczonym konsultantem, trenerem i moderatorem metody Design Thinking. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-konsultingową inEdu (www.inedu.pl) działającą na styku nauki i biznesu. Specjalizuje się w definiowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju, budowaniu unikalnych modeli biznesowych, opracowaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów i usług. Aktywnie wspiera w rozwoju firmy, instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe. Prowadzi warsztaty z metodyki Design Thinking, zarządzania innowacyjnymi projektami, kreatywnego rozwiazywania problemów oraz planowania i rozwoju biznesu. Prowadzi programy rozwoju osobistego oraz sesje coachingowe i mentoringowe dla menedżerów, naukowców i młodych przedsiębiorców. Jest absolwentką Politechniki Poznańskiej, ukończyła studia Executive MBA w Aalto University, Międzynarodowy program przywództwa i zarządzania w Warrwick University, Podyplomowe Studium Coachingu w Uniwersytecie SWPS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla. Zarządzała firmami, działami, projektami, interdyscyplinarnymi zespołami i programami szkoleniowymi, skutecznie wdrożyła kilkadziesiąt projektów rozwojowych w środowisku akademickim i biznesowym.

 

 


Work out

18 maja 17.00 - 20.00

Projektujemy rzekę metodą design thinking. Warsztaty.