Wystawa. Temat Rzeka.

12-20 maja 2017, park przed Nową Gazownią

Wystawa otwarta w dniach 13-20.05 w godz. 12.00 – 18.00

Wystawa przygotowana przez studentów Pracowni Grafiki Informacyjnej UAP, upowszechniająca wiedzę na temat rzeki Warty poprzez zwizualizowanie wybranych informacji w formie zbioru infografik. Praca jest efektem wspólnej koncepcji studentów nad rolą rzeki w środowisku przyrodniczym oraz funkcjonowaniu w kontekście miasta i kultury.
Poszukując źródeł szczegółowych informacji, Studenci pogłębiali wiedzę na temat wybranych aspektów zagadnienia.
Projekt poprzez aktualny i atrakcyjny sposób komunikowania świadomie wybranych danych stanie się odbiciem nowego spojrzenia na rzekę młodego pokolenia.

kuratorki: Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Agata Kulczyk


Wystawy

12 - 20 maja 12.00 - 18.00

Wystawa. Temat Rzeka.